torsdag 24. oktober 2013

Velkommen til samisk kafè på Prestvannet skole (SFO nede) søndag 27. oktober kl. 13.00 - 16.00

Samiskklassene ved Prestvannet skole selger kaffe og kaker i kafèen.

Bures boahtin!