søndag 16. september 2012


Romssa sámi váhnenfierpmádat lágida deaivvadeami ja kafea sotnabeaivvi 23.9., dii 13-16, Guovssahas mánáidgárddis.

Mii guossohit biđđosa min miellahtuide, earáide vuovdit biđđosa. Sámeluohká oahppit vuvdet juhkosiid, gáhkuid ja eará herskkuid.

Dán deaivvadeamis lea vejolaš máksit miellahttodivvaga ruđain. (50 ruvnno rávisolbmos, 25 ruvnno mánás, eanemus 150 ruvnno bearrašis).
Muđui sáhtát máksit kontonummárii: 47501629495. Ja sáddet midjiide dieđu ebosttii: sfntromso@gmail.com. Miellahtuid namaid ja riegádandáhtona

Samisk foreldrenettverk i Tromsø arrangerer treff og kafe på Guovssahas mánáidgárdi søndag 23.9. kl 13.00-16.00.

Vi serverer biđus til våre medlemmer. (det er og mulig å kjøpe biđus, men rimeligere å bli medlem:-)
Samiskklassen ved Prestvannet skole selger drikke, kaker og annet godt.

På dette treffet kan du bli medlem og betale medlemskontigent med kontanter til SFNiT. (voksne kr 50, barn kr 25, max pris for familier kr 150.)
Det er og mulig å betale kontingent til kontonr: 47501629495, og sende oss medlemsinfo (navn og fødselsdato) på email til sfntromso@gmail.com.

Bures boahtin/velkommen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar