onsdag 17. oktober 2012

Romssa sámi váhnenfierpmádat lágida kafea sotnabeaivvi 23.10.,
dii 13-16, Guovssahas mánáidgárddis.

Sámeluohká oahppit vuvdet biđđosa, juhkamuša, gáhkuid ja eará herskkuid.

Seammás lágidit maid átnongálvo márkaniid. Min miellahtut vuvdet atnon biktasiid ja eará diŋggaid.

Lea ain vejolaš máksit miellahttodivvaga (50 ruvnno rávisolbmos, 25 ruvnno mánás, eanemus 150 ruvnno bearrašis).
Muđui sáhtát máksit kontonummárii: 47501629495. Ja sáddet midjiide dieđu ebosttii: sfntromso@gmail.com. Miellahtuid namaid ja riegádandáhtona

Samisk foreldrenettverk i Tromsø arrangerer kafe i Guovssahas barnehage søndag 21.10. kl 13.00-16.00.

Samiskklassen ved Prestvannet skole selger biđus, drikke, kaker og annet godt. 

Denne gangen har vi også bruktmarked, der våre medlemmer selger sine brukte klær og andre varer.
Det er fortsatt mulig å betale medlemskontigent til SFNiT, kontonr: 47501629495, og sende oss medlemsinfo (navn og fødselsdato) på email til sfntromso@gmail.com.
(voksne kr 50, barn kr 25, max pris for familier kr 150.)

Bures boahtin/velkommen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar