torsdag 8. november 2012

ROMSSA SÁMI VÁHNENFIERPMÁDAGA MIELLAHTUIDE JA OVDDEŠ STIVRALAHTUIDE
Dál skábmamánus lea 10 jagi vásihan dan rájes go Romssa sámi váhnenfierpmádat almmolaččat álggahuvvui. Mii ávvudit lávvordaga 17.11. dii 14-16, Báhpajávrre skuvlla SFOas (Hiet, vuollin). Mii herskkostallat, lávlut ja stoahkat. Min guossohit gáhkuid ja juhkosa min miellahtuide, jus it leat vel háhppehan dieđihit miellahttun de lea ain vejolaš. Eambbo dieđut dappe min bloggas. Dieđihanáigemearri: duorastaga 15.11.2012. Sotnabeaivvi 18.11. ii leat kafea.

TIL MEDLEMMER og TIDLIGERE STYREMEDLEMMER I SAMISK FORELDRENETTVERK I TROMSØ

Nå i november er det 10 år siden samisk foreldrenettverk i Tromsø offisielt ble stiftet. Vi feirer dette lørdag 17.11., kl 14-16, på Prestvannet skoles SFO (hiet, nede). Vi koser oss med kaker, synger og leker. All servering er gratis denne dagen for våre medlemmer, om du ikke har rukket å bli medlem så er det fort gjort, se annet sted på denne siden. Påmeldingsfrist: torsdag 15.11.2012. Det blir ikke kafe søndag 18.11.

Sávvat bures boahtima ávvudoaluide. Hjertelig velkommen til markeringen.


Dearvuođaiguin/med hilsen Romssa sámi váhnenfierpmádaga stivra
Máret Biret, Siv, Sofie, Gunn ja Ronald

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar